Ceny služeb

Formulář 

Cena za služby je stanovena na základě rozsahu prováděných prací fixní měsíční částkou. Pro jednorázové zpětné zpracování je cena stanovena individuálně dle rozsahu prováděných prací. V případě Vašeho zájmu o naše služby a sdělení orientační ceny poskytovaných služeb Vás prosíme o vyplnění tohoto dotazníku.

Jméno Vaší firmy
Vaše jméno *
Vaše příjmení *
Adresa a čp. *
Město *
IČO *
DIČ *
Telefonní kontakt *
E-mail *
Živnostenské oprávnění / koncesní listina na činnost *
Činnost 1
Činnost 2
Činnost 3

O jaký typ služeb máte zájem? *
Vedete *
Jste plátcem daně z přidané hodnoty (DPH)? *
Jste registrován k silniční dani? *
Počet účetních dokladů *
(faktury vydané, faktury přijaté, příjmové a výdajové pokladní doklady)
Počet
Máte zaměstnance? *
Počet
Zabýváte se exportem, nebo importem mimo ČR v rámci EU? *
Zabýváte se exportem, nebo importem mimo ČR a EU? *

Desítky spokojených klientů
Spolehlivost a serióznost
Praxe od roku 1993
Záruka odpovědnosti
Akreditované programy
Rychlost zpracování