COOKIES NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
Tyto webové stránky využívají pouze krátkodobá, technická cookies k zajištění správné funkčnosti webových stránek.
Tento rozsah cookies nepodléhá v souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Vašemu souhlasu a nelze je zakázat.
Beru na vědomí

Účetnictví

 • vedení hlavní knihy, účetního deníku a analitické evidence
 • evidence závazků a pohledávek
 • zpracování faktur přijatých a vydaných, pokladních a bankovních dokladů, kontrola úhrad
 • zpracování závěrkových operací
 • zpracování účetní závěrky - výkazu zisků a ztrát, rozvahy a přílohy k účetní závěrce
 • inventarizace zůstatků na účtech
 • vedení evidence majetku, výpočty odpisů majetku
 • zpracování cestovních náhrad
 • zpracování a podání daňového přiznání k DPH, souhrnného hlášení, výpisu z evidence pro daňové účely
 • vedení záznamní povinnosti k DPH
 • ověření registrace k DPH, spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu plátce DPH v národních a evropských registrech u veškerých daňových dokladů, vyhotovení lustračního protokolu z národního a evropského registru u veškerých daňových dokladů
 • tiskové a přehledové sestavy
 • zajištění kontroly a rekonstrukce účetnictví
 • zpracování a podání přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • zpracování a podání přiznání k silniční dani
 • vyhotovení platebních příkazů (poštovních poukázek) na odvody daňových povinností
 • vyhotovení daňového platebního kalendáře s SMS informačním systémem
 • plnění veškerých registračních povinností u státní správy
 • podání účetní závěrky u krajského soudu do sbírky listin veřejného rejstříku
 • generální zastoupení u veškerých orgánů státní správy

Nabízené služby

Služby pro fyzické a právnické osoby. Pro malé podnikatele nabízíme zpětné zpracování za celý rok.

Desítky spokojených klientů
Spolehlivost a serióznost
Praxe od roku 1993
Záruka odpovědnosti
Akreditované programy
Rychlost zpracování