COOKIES NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
Tyto webové stránky využívají pouze krátkodobá, technická cookies k zajištění správné funkčnosti webových stránek.
Tento rozsah cookies nepodléhá v souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Vašemu souhlasu a nelze je zakázat.
Beru na vědomí

Mzdy a personalistika

 • vyhotovení veškerých pracovněprávních smluv, dohod, pracovního řádu, interních směrnic, osobních dotazníků, nařízení o bezpečnosti práce, pracovně lékařských služeb
 • provedení veškerých úkonů souvisejících s uzavřením a rozvázáním pracovního nebo mimopracovního poměru
 • plnění veškerých registračních a oznamovacích povinností u orgánů státní správy
 • výpočty měsíčních mezd a vyhotovení výstupních sestav k výpočtu mezd, sociálnímu a zdravotnímu pojištění, dani ze závislé činnosti a srážkové dani
 • vyhotovení a podání měsíčního přehledu pro OSSZ (PSSZ, MSSZ) a zdravotní pojišťovny
 • vyhotovení platebního příkazu (poštovních poukázek) na odvody daní, pojistného a mezd
 • vedení mzdových listů
 • vyhotovení a podání evidenčních listů důchodového pojištění
 • vyhotovení a podání vyúčtování daně ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou, včetně příloh
 • provedení roční mzdové uzávěrky
 • provedení ročního výpočtu daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti zaměstnanců
 • vyhotovení potvrzení ze závislé činnosti, potvrzení o vyplacených příjmech a srážkové dani
 • vyhotovení potřebných potvrzení pro daňové a pracovněprávní účely, úřad práce a jiné orgány státní správy
 • generální zastoupení u veškerých orgánů státní správy (finanční úřad, OSSZ, zdravotní pojišťovny, úřad práce, inspektorát práce, celní správa, Kooperativa atd.)
 • zajištění kontroly dočasně práce neschopných zaměstnanců, včetně vyhotovení protokolů, návrhů opatření, podání hlášení OSSZ (PSSZ, MSSZ) a ošetřujícímu lékaři, nebo zdravotnickému zařízení

Nabízené služby

Služby pro fyzické a právnické osoby. Pro malé podnikatele nabízíme zpětné zpracování za celý rok.

Desítky spokojených klientů
Spolehlivost a serióznost
Praxe od roku 1993
Záruka odpovědnosti
Akreditované programy
Rychlost zpracování