Ostatní služby

  • účetní poradenství, metodika, postupy
  • daňové poradenství
  • zajištění veškerých právních služeb naším právníkem
  • vyhotovení a podání statistických hlášení


V souladu se schválenou novelou zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která vstupuje v platnost 1.1.2009 jsme pro Vás připravili projekt \"Kontroly nemocných\". 

KONTROLA DOČASNĚ PRÁCE NESCHOPNÝCH ZAMĚSTNANCŮ:

  • Provádění kontrol dočasně práce neschopných zaměstnanců vyškolenými kontrolory na základě tzv. „plánu kontrol“, který je sestavován ve spolupráci s lékařem za účelem zefektivnění naší práce poskytované klientům.
  • Provádění kontrol dočasně práce neschopných zaměstnanců na základě předchozího pokynu klienta k provedení kontroly, a to do 24 hodin od obdržení pokynu (expresní kontrola).
  • Firma bude provádět pravidelné kontroly Vašich zaměstnanců v pracovní neschopnosti a to i několikrát týdně.
  • Provedeme na Vaši žádost kontrolu každého Vašeho zaměstnance i o víkendu (kontrola víkend).
  • Odpadnou Vám starosti s kontrolou a ztráta času.
  • Snížíme finanční zátěž Vaší firmy na vyplácení nemocenských dávek.
  • Přehledný, podrobný a odborně vyhotovený protokol o provedené kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance včetně administrace spojené s porušením léčebného režimu dočasně práce neschopného zaměstnance (zaslání protokolu zaměstnanci u kterého byla kontrola provedena, ošetřujícímu lékaři, zaměstnavateli, ČSSZ a provedení úkonů s tím spojených).
  • Poradenství v oblasti provádění kontrol dočasně práce neschopných zaměstnanců
  • Pro velké firmy možnost využití zvýhodněných podmínek společné spolupráce.
  • Nastavení finančních podmínek podle aktuální potřeby společnosti.

 

CENÍK KONTROL:

– KONTROLA STANDARD:
provedení kontroly do 3 dnů od započetí pracovní neschopnosti 200,- Kč

– KONTROLA EXPRES:
provedení kontroly do 24 hodin od započetí pracovní neschopnosti, nebo žádosti zaměstnavatele 250,- Kč

– KONTROLA VÍKEND:
provedení kontroly o víkendu a státním svátku 300,- Kč


Nabízené služby

Služby pro fyzické a právnické osoby. Pro malé podnikatele nabízíme zpětné zpracování za celý rok.

Desítky spokojených klientů
Spolehlivost a serióznost
Praxe od roku 1993
Záruka odpovědnosti
Akreditované programy
Rychlost zpracování